Općenito o UDK Online

UDK Online središnji je servis za pristup UDK tablicama na različitim jezicima, a rezultat je suradnje UDC Consortiuma i UDK nakladnika u nekoliko zemalja. Servis je započeo s radom u kolovozu 2013., objavljivanjem tablica na engleskom jeziku. Nakon toga objavljene su tablice na nizozemskom (veljača 2014.) i češkom (siječanj 2015.), a u lipnju 2015. ovim se jezicima pridružuju hrvatski i španjolski.

Obilježja

UDK Online servis sadrži više od 70 000 oznaka kojima je pridodano više od 11 000 otpisanih/nevažećih UDK brojeva s uputnicama na nove brojeve. Web-sučelje omogućuje niz funkcija nužnih u radu s tablicama: pretraživanje, pregledavanje i gradnju složenih brojeva. Pristup otpisanim brojevima omogućen je kako bi knjižničari mogli provjeriti status otpisanih brojeva koji se još uvijek koriste u fondovima i vidjeti uputnice na nove brojeve. Servis se stalno razvija, a u planu je dodavanje funkcija provjere/rastavljanja složenih brojeva te abecedno-predmetno kazalo. Također se razmatra mogućnost povezivanja s predmetnim sustavima i skupnim katalozima.

Hrvatski UDK Online najopsežnije je izdanje Univerzalne decimalne klasifikacije dostupno na hrvatskom jeziku. Najznačajnije obilježje hrvatskog mrežnog izdanja jest da je ono uvijek sukladno s aktualnom verzijom UDK standarda (UDC Master Reference File). Uredništvo UDK u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kontinuirano dopunjava Hrvatski UDK prijevod u središnjoj bazi prijevoda u UDC Consortiumu i radi na poboljšanju tablica.

Kome je namijenjen UDK Online?

UDK Online profesionalno je pomagalo za indeksiranje i klasificiranje s pomoću UDK. Namijenjeno je svim stručnjacima za klasifikaciju u knjižnicama i drugim bibliografskim informacijskim službama koje se služe hrvatskim jezikom. UDK Online standardni je izvor za korištenje sheme i nije ovisan o lokalnoj praksi i pravilima indeksiranja. Iako je sučelje nizom uputa i savjeta o klasificiranju prilagođeno korisnicima, podrazumijeva se da svi korisnici sustava posjeduju znanje o sadržajnoj analizi i klasificiranju prema UDK.

Zbog značajnog opsega i obilja terminologije, posebno u područjima znanosti i tehnologije, hrvatske tablice UDK vrijedan su izvor indeksnih izraza i pojmova koji može poslužiti u prevođenju ili u sastavljanju različitih rječnika.

Učestalost obnavljanja podataka

UDK Online temelji se na posljednjoj važećoj verziji UDC Master Reference File (UDC MRF) koja se održava na engleskom jeziku, a redovito je proširuje i obnavlja Urednički odbor UDK u Haagu. Nova verzija UDK MRF objavljuje se otprilike svake dvije godine u skladu s promjenama koje se objavljuju u godišnjaku Extensions and Corrections to the UDC. Od lipnja 2015. hrvatski prijevod obuhvaća sve UDK oznake. U svakom budućem proširenju UDC MRF korisnicma će uvijek biti vidljiv cjelokupan UDC MRF, a nove dodane oznake do prijevoda na hrvatski sadržavat će privremeno engleski tekst.

Vlasništvo, održavanje

UDK Online objavljuje i održava UDC Consortium u Haagu koji je vlasnik sadržaja UDK. Vlasnik hrvatske verzije UDK je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja je odgovorna za prijevod na hrvatski jezik i podršku korisnicima tog sustava.