Hrvatski UDK Online - cijene

Godišnja pretplata: Prodaju obavlja UDC Consortium u Den Haagu, a naplata je u eurima. Fakture i potvrde o plaćanju izdaju se usporedno na hrvatskom i engleskom jeziku. Sva komunikacija u vezi pretplate na hrvatskom je jeziku.

Postupak pretplate: Ispunite narudžbu za pretplatu na stranici pretplate ili pritiskom na Pretplata na početnoj stranici ili na dnu ove stranice.

Načini plaćanja: online kreditnom karticom ili Paypalom (do 5 korisnika) ili bankovnom transakcijom na UDCC račun u Nizozemskoj na osnovi fakture izdane na zahtjev kupca. Način plaćanja odabire se pri ispunjavanju narudžbe za pretplatu.

Cijene

Vrsta pretplateGodišnja cijena + PDV(Hr)*
Jedan korisnik (jedan korisnički račun, jedna lokacija, jedno simultano korištenje)300 €75 €
Svaki dodatni korisnik (grupna pretplata)100 € vidjeti cijene
Korisnici u obrazovanju besplatno vidjeti uvjete

*Pravila obračunavanja PDV-a: PDV se naplaćuje prema EU-ovom pravilu za prodaju digitalnih proizvoda (na snazi od 1.1.2015.):

  • kupcima iz zemalja članica EU-a PDV se naplaćuje prema pravilama o PDV-u u njihovoj zemlji (u Hrvatskoj 25%), a porez se plaća UDCC-u u Nizozemskoj. Ako kupac navede ispravan porezni broj (PDV identifikacijski broj), UDC Consortium ne obračunava PDV, odnosno porez se ne naplaćuje u Nizozemskoj;
  • kupcima izvan zemalja članica EU-a PDV se ne naplaćuje.

Za sva daljnja pitanja o pretplati obratite se e-poštom na udkonline-hr@udcc.org.