Cijene grupnog korištenja

Grupna pretplata obračunava se dodavanjem 100 € na cijenu osnovne pretplate (300 €) za svakog dodatnog korisnika. Vidjeti primjere dolje:

Broj korisnikaGodišnja cijena (+PDV)
1300 €
2400 €
3500 €
4600 €
5700 €
6800 €
7900 €
81000 €
91100 €
101200 €

Za upite u vezi pretplate, obratite se na udkonline-hr@udcc.org.