Zatražite podatke o pristupu od kontakt osobe u Vašoj knjižnici (Sveučilište u Dubrovniku. Centar za turističku dokumentaciju i informaciju)