Obrazac za registraciju

Da bi ste ostvarili besplatno pravo korištenja UDK Online, ispunite obrazac. Upute za pristupanje servisu bit će poslane na Vašu e-adresu u roku od jednog radnog dana.

  Upisati sigurnosni kod * 
 

Prijave korisnika koje sadrže privatnu email adresu (gmail, yahoo, hotail, itd.) ne prihvaćaju se. Molimo unesite u obrazac službenu email adresu ustanove u kojoj radite ili studirate.